รับรางวัลข้าราชการครู

   

โรงเรียนหนองจอกวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสาววรุณ อิ่มใจ นางสาวกรวรรณ ลาพิมพ์
ที่ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 นางสาวชาริยา จงดี ที่ได้รับรางวัลลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 และนางวราพร สุวพรหม ที่ได้รับ
รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี