โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

29 ตุลาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา มอบหมายให้คุณครูกรวรรณ ลาพิมพ์ นำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองจอกวิทยา ร่วมกิจกรรม “ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 “ นำโดยนายแพทย์เพชรพฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม “ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 “ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี