โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ โดยกรมชลประทาน ประจำปี 2566

๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คุณครูวศิน พุดซ้อน นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา จำนวน ๓ คน เข้าร่วมโครงการ เยาวชนรักษ์น้ำ โดยกรมชลประทาน ปีที่ ๔ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรม The Tree Riverside Resort – KaengKrachan