อบรมแกนนำผู้ให้คำปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนหนองจอกวิทยา นำโดย นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา ให้การต้อนรับคณะจัดการอบรมจากกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลท่ายาง โดยได้ดำเนินการจัดอบรมแกนนำผู้ให้คำปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ให้กับแกนนำนักเรียน เพื่อให้มีทักษะการให้คำปรึกษา ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีการส่งต่อในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองจอกวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี