วันเกษียณที่ภาคภูมิ

📣👨‍👩‍👧‍👧จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาภูมิ👪📣
เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง
👨‍👩‍👧‍👧 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายวศิน พุดซ้อน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา ขอมุฑิตาคารวะ ให้กับเรือจ้างที่วางพาย คุณครูสุภชาติ เชยสุวรรณ์ ครูผู้เกษียณอายุราชการ
🛶🛶 เรือจ้างที่วางพาย🛶🛶
⛩บนเส้นทางชีวิต ที่ลิขิตด้วยความมุมานะ และมุ่งมั่นเพื่อสร้างอนาคตของชาติ และระบบการศึกษาไทย ตลอดการเดินทางกว่าครึ่งชีวิต อุทิศชีวิตเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เป็นครูที่ดีของศิษย์ เป็นยอดขวัญหนองจอกวิทยาสืบต่อไป
❤️💛#กลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับ…❤️💛