วันนวมินทรมหาราช

💛💛💛💛💛วันนวมินทรมหาราช💛💛💛💛💛
🌳ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา
💛🤍💛🤍💛🤍💛🤍💛🤍💛🤍💛🤍💛🤍
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา ร่วมกันจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องสักการะ รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวหน้าอาคารเรียนและบริเวณป้ายโรงเรียน #เนื่องในโอกาส ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ #วันนวมินทรมหาราช #วันคล้ายวันสวรรคต #พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร #มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช #บรมนาถบพิตร
❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍