“วงดอกจอกแบนด์” โรงเรียนหนองจอกวิทยา แสดงดนตรีในกิจกรรมเปิดหมวก “Siam Square Walking Street”

        วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นักเรียนวงดอกจอกแบนด์ โรงเรียนหนองจอกวิทยา ร่วมแสดงดนตรีสด ในกิจกรรมเปิดหมวก “Siam Square Walking Street” โดยมี นายวัชรพันธ์ อรุณรักษ์ เป็นครูผู้ควบคุมวง นางสาวนุชจรีย์ มีหลาย นางสาวชาริยา จงดี และนายคมปกรณ์ วันทอง เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชน ประชาชน ทุกเพศ/วัย ได้มาร่วมแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ