ยินดีต้อนรับคุณครูวิไลลักษณ์ พงพึ่ง เข้าสู่รั้วแดงขาว

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ๔ ฝ่าย คณะครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา ร่วมต้อนผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววิไลลักษณ์ พงพึ่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา โดยนายวศิน พุดซ้อน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองจอกวิทยา ได้กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่ง