พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

         วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กองลูกเสือโรงเรียนหนองจอกวิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2567 เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนคำปฏิญาณของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกหมู่เหล่า