พิธีถวายราชกุศลสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    23 ตุลาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา มอบหมายให้คุณครูณัฐพร จันทร์เปล่ง หัวหน้างานแนะแนว และนักเรียนจำนวน 2 คน เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุณี รับทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุณี ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี