ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ กับสพม.เพชรบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี พร้อมรับการชี้แจงข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สพม.เพชรบุรี