ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

   ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองจอกวิทยา นำโดย นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะครู และบุคลากร ได้ร่วม      เพื่อวางแผนนโยบายขับเคลื่อนและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้ดำเนินการไปได้ด้วยดี และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูวัชรพันธ์ อรุณรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูวิไลลักษณ์ พงพึ่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา