ทอดกฐินเพื่อสามัคคีธรรม ประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖

     ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนหนองจอกวิทยา ร่วมทำบุญในประเพณีทอกกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ นำโดย นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา ได้นำปัจจัยไปถวายแด่วัดหนองจอก และวัดอรัญญาราม(วัดมาบปลาเค้า)
——————————————————————————
    ขอให้อานิสงส์แห่งบุญนี้อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เพื่อเป็นพลวปัจจัยในการทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา ขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในวิถีแห่งธรรม อำนวยให้เข้าถึงปัญญา นำพาให้ออกจากทุกข์ ลุถึงความเกษมศานต์ มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยเทอญ