ข้อมูลพื้นฐาน

  พ.ศ. 2520 พระครูญาณเพ็ชรรัตน์ (แอ๋วฐิติงฺกโร)  อดีตเจ้าคณะอำเภอชะอำและเจ้าอาวาสวัดหนองจอกมีจิตประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลหนองจอกเพื่อให้บุตรหลานชาวตำบลหนองจอก

และใกล้เคียงมีที่ศึกษาต่อโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลและมีความปลอดภัยมากกว่าต่อมาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านหนองเกตุ จำนวน37 ไร่ 3 งาน76 ตารางวาและร่วมกับคณะสงฆ์และชาวบ้านหักล้างถางป่าเสมาแล้วสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

ขึ้น 1 หลังรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนจนสามารถเปิดการสอนได้  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ โรงเรียนหนองจอกวิทยา ”  ในวันที่  28  มีนาคม  2520  และสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่  2  มิถุนายน  2520