ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรพันธ์ อรุณรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติการประเมินให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

     23 ตุลาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรพันธ์ อรุณรักษ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติการประเมินให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ผ่านระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว.9/2564