ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา

🎈📣ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับ💕🌳
✨️คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับนายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.39 น. ณ โรงเรียนหนองจอกวิทยา
💕🌳🔮💕🌳🔮💕🌳🔮💕🌳🔮💕🌳🔮💕https://www.facebook.com/nongchokwitthaya